Ένα από τα βασικότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο ενδοκρινολόγος στο ιδιωτικό ιατρείο είναι το θέμα της γονιμότητας σε άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας. Ειδικά στις γυναίκες το πρόβλημα εμφανίζεται μεταξύ άλλων με διαταραχές περιόδου από την εφηβεία ώς την κλιμακτήριο. Ειδικά στα νεότερα κορίτσια που οι διαταραχές περιόδου σχετίζονται με αισθητικά προβλήματα λόγω αυξημένης τριχοφυίας και ακμής.

 

Είναι φαινόμενο συχνό και επιτείνεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μάς προκαλεί να δώσουμε λύση μιας και επηρεάζει τη ζωή όχι μόνο του ατόμου που το αντιμετωπίζει άλλα και των ατόμων που σχετίζονται με αυτό.Μια αναλυτική επικοινωνία μεταξύ ενδοκρινολόγου και ασθενούς, καθώς και ένας ενδελεχής κλινικός και ορμονικός έλεγχος μπορούν να αποκαλύψουν τα αίτια και να θέσουν τις βάσεις για τη λύση του.